Witamy na stronie serwisowej AEG
Na stronie tej oferujemy naszym partnerom, dystrybutorom, klientom oraz autoryzowanym serwisom techniczne informacje dotyczące każdego produktu.
Bezpośredni dostęp po numerze seryjnym
Wg danych referencyjnych
Jeżeli nie znasz dokładnego numeru referencyjnego, wpisz początkowe cyfry. Zostanie wyświetlona lista urządzeń.
Jeśli nie możesz odczytać całego kodu, wprowadź pierwsze znaki. Zostanie wyświetlona lista maszyn.
${#locale}
pl
${#locale.language}
pl